Bảo hiểm PVI Bình Dương nhận cờ thi đua từ UBND tỉnh Bình Dương

13/04/2017 13:59

Bảo hiểm PVI Bình Dương là đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa phương.

Bảo hiểm PVI Bình Dương nhận cờ thi đua từ UBND tỉnh Bình Dương 1

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương trao cờ cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua

Mới đây, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua-Khen thưởng năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017.

Tại Hội nghị, Bảo hiểm PVI Bình Dương là 1 trong 10 đơn vị được trao cờ thi đua vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh Bình Dương. Đây cũng là hoạt động thể hiện vai trò và đóng góp của đơn vị không chỉ với hệ thống Bảo hiểm PVI mà còn với địa phương nơi đơn vị hoạt động.

Được biết, năm 2016, tính trong toàn hệ thống, Bảo hiểm PVI Bình Dương cũng là 1 trong 10 đơn vị về đích sớm kế hoạch kinh doanh năm từ tháng 11/2016 và nhận được khen thưởng của Tổng công ty Bảo hiểm PVI.

P.V