Bảo hiểm PVI có tân Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc

01/07/2019 17:03

Bảo hiểm PVI vừa thông tin thay đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc.

Bảo hiểm PVI có tân Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc 1
Ông Bùi Vạn Thuận, Tổng giám đốc PVI - Chủ tịch HĐTV Bảo hiểm PVI

Bộ Tài chính vừa có công văn số 7516/BTC-QLBH ngày 28/6/2019 về việc chấp thuận thay đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) và Tổng giám đốc của Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI).

Theo đó, ông Bùi Vạn Thuận hiện là Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng giám đốc PVI (Công ty Cổ phần PVI, công ty mẹ sở hữu 100% vốn của Bảo hiểm PVI) sẽ kiêm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐTV của Bảo hiểm PVI.

Ông Bùi Vạn Thuận đã có hơn 20 năm gắn bó với PVI và giữ nhiều vị trí quan trọng tại PVI. Ông Bùi Vạn Thuận sẽ giữ vị trí Chủ tịch HĐTV của Bảo hiểm PVI thay ông Phạm Anh Đức.

Bảo hiểm PVI có tân Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc 2
Ông Phạm Anh Đức, Tổng giám đốc Bảo hiểm PVI

Ông Phạm Anh Đức sẽ giữ vị trí Tổng giám đốc của Bảo hiểm PVI thay ông Trương Quốc Lâm.

Ông Phạm Anh Đức đã tham gia PVI từ những ngày đầu thành lập và đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại PVI cũng như các công ty thành viên (Bảo hiểm PVI, Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life). Hiện ông Phạm Anh Đức đang là Phó Tổng giám đốc PVI

PV