Bảo hiểm PVi duy trì vị trí số 1 về bảo hiểm công nghiệp

01/03/2018 10:34

vị trí số 1 thị trường về bảo hiểm công nghiệp tiếp tục được Bảo hiểm PVI bảo toàn trong năm 2017.

bảo hiểm pvi duy trì vị trí số 1 về bảo hiểm công nghiệp

Bảo hiểm PVi duy trì vị trí số 1 về bảo hiểm công nghiệp

Dù bối cảnh ít thuận lợi, nhiều khó khăn, năm 2017 tiếp tục là một năm kinh doanh thành công của Bảo hiểm PVI theo đúng chiến lược xuyên suốt từ PVI Holdings: Phát triển quy mô song hành với hiệu quả.

Đại diện Bảo hiểm PVI cho biết, năm 2017 DN bảo hiểm này đã phát triển đúng định hướng và tiếp tục thực hiện tốt vai trò dẫn đầu về quản lý rủi ro và cung cấp bảo hiểm cho mọi hoạt động, tài sản, con người trong lĩnh vực công nghiệp một cách an toàn, hiệu quả. Bên cạnh việc phát huy lợi thế thị trường bảo hiểm công nghiệp, Bảo hiểm PVI đã kết hợp sức mạnh của hệ thống, dịch vụ và công nghệ để từng bước phát triển thị trường bán lẻ vững chắc.

Theo đó, vị trí số 1 thị trường về bảo hiểm công nghiệp cũng như hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ tiếp tục được Bảo hiểm PVI bảo toàn trong năm 2017. Có thể minh chứng bằng việc Bảo hiểm PVI tiếp tục trở thành nhà Bảo hiểm cho hàng loạt các công trình trọng điểm quốc gia và được các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam tin cậy. Mảng bán lẻ cũng được tập trung đẩy mạnh, đặc biệt là các kênh khai thác qua ngân hàng (bancassurance), đại lý, môi giới. Đồng thời Bảo hiểm PVI cũng triển khai các sản phẩm mới mang tính khác biệt mà điển hình là các sản phẩm bảo hiểm bảo hành và bảo hiểm Du lịch toàn diện TripCARE hợp tác cung cấp với Vietnam Airlines.

Không chỉ hoàn thiện hệ thống nội bộ, Bảo hiểm PVI còn đẩy mạnh kết nối hệ thống phần mềm với các đối tác lớn để bán bảo hiểm bằng công nghệ. Đây là xu hướng kinh doanh mới trong thời gian tới mà Bảo hiểm PVI là một trong những doanh nghiệp chuẩn bị nền tảng từ rất sớm và ứng dụng có bài bản.

“Mục tiêu năm 2018, Bảo hiểm PVI tiếp tục duy trì phát triển quy mô song hành với hiệu quả. Công tác quản trị và tuân thủ cũng vẫn là một trọng tâm khác để đảm bảo quyền lợi, chất lượng dịch vụ hậu mãi cho khách hàng đồng thời đem lại hiệu quả kinh doanh cho toàn hệ thống. Ứng dụng, phát triển công nghệ và các hoạt động kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ sẽ vẫn được đầu tư để đảm bảo bắt kịp xu hướng kinh doanh trong tương lai. Bên cạnh đó, nâng cao thu nhập, xây dựng chế độ đãi ngộ phù hợp để có một đội ngũ nhân lực tinh gọn, đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp cũng là một nhiệm vụ ưu tiên trong năm 2018”, địa diện Bảo hiểm PVI nói.

Hạ Lan