Bảo hiểm PVI liên tiếp dẫn đầu thị trường BH phi nhân thọ

28/04/2017 19:32

Mới đây, ngày 27/4, Công ty cổ phần PVI đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017.

Bảo hiểm PVI liên tiếp dẫn đầu thị trường BH phi nhân thọ 1

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của PVI diễn ra ngày 27/4

Tại ĐHĐCĐ, PVI đã đặt kế hoạch trong năm 2017,  doanh thu hợp nhất 8.708 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 578 tỷ đồng. Đối với công ty mẹ PVI Holdings, kế hoạch đặt ra bao gồm tổng doanh thu 594 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 311 tỷ đồng, chi trả cổ tức dự kiến 12%.

Trước đó, năm 2016, tổng doanh thu hợp nhất của PVI đạt 9.163 tỷ đồng, hoàn thành 108% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế đạt 714 tỷ đồng, hoàn thành 140% kế hoạch, nộp ngân sách nhà nước 550 tỷ đồng. Thành công này có ý nghĩa quan trọng, để lại dấu ấn 5 năm tái cấu trúc PVI theo mô hình của một định chế Tài chính – Bảo hiểm. Từ một công ty bảo hiểm phi nhân thọ chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực dầu khí, PVI đã phát triển mạnh mẽ trở thành một định chế Tài chính – Bảo hiểm bao gồm công ty mẹ PVI Holdings có các cổ đông chiến lược mạnh gồm Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm HDI Global, Quỹ đầu tư của chính phủ Oman và các công ty con Tổng công ty Bảo hiểm PVI, Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI, Công ty cổ phần Quản lý quỹ PVI và Công ty cổ phần Phát triển tài sản Việt Nam.

Năm 2016 cũng là năm thứ 3 liên tiếp, Bảo hiểm PVI dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ trong nước.

ĐHĐCĐ lần này cũng đã bầu 8 thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2017 – 2022 và bầu bổ sung thay thế một thành viên Ban Kiểm soát PVI nhiệm kỳ 2015 – 2018. HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đã tiến hành họp phiên đầu tiên, nhất trí bầu ông Nguyễn Anh Tuấn (đại diện PVN) giữ chức Chủ tịch HĐQT PVI.

Hoàng Ngân