Bảo hiểm PVI nâng cao chất lượng nhân sự mới

13/04/2017 13:54

Bảo hiểm PVI tổ chức khóa đào tạo cho các cán bộ tại khu vực phía Bắc mới tham gia hệ thống.

Bảo hiểm PVI nâng cao chất lượng nhân sự mới 1

Khóa đào tạo chương trình Bảo hiểm cơ bản cho các cán bộ Bảo hiểm PVI tại khu vực phía Bắc

Trong 2 đợt từ 23-25/3 và 4-5/4/2017, Tổng công ty Bảo hiểm PVI đã tiến hành đào tạo chương trình Bảo hiểm cơ bản cho các cán bộ tại khu vực phía Bắc mới tham gia hệ thống Bảo hiểm PVI. Đây là khóa học đầu tiên trong kế hoạch đào tạo Bảo hiểm cơ bản Tổng công ty dự kiến tổ chức trong năm 2017 cho các cán bộ mới gia nhập. Mục đích của khóa học nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân sự của toàn hệ thống.

Trong khuôn khổ, khóa học đã giới thiệu tới các học viên lịch sử hình thành, phát triển và vị thế số 1 của Bảo hiểm PVI trên thị trường bảo hiểm Việt Nam, các nguyên lý bảo hiểm cơ bản, các sản phẩm bảo hiểm mà Bảo hiểm PVI đang triển khai và tập trung khai thác. Ngoài ra, các học viên và giảng viên có những trao đổi thảo luận các loại hình kênh khai thác, cách thức tổ chức tìm kiếm kênh khai thác phù hợp với thực tế của từng đơn vị.

Thông qua khóa học, nhiều ý kiến, ý tưởng mới trong việc phát triển các kênh phân phối sản phẩm đã được chia sẻ, trao đổi giữa các học viên như khai thác bảo hiểm, xây dựng cho các công trình nhà ở tư nhân, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc thông qua bên thứ 3. Trong tháng 4/2017, sẽ có thêm các khóa đào tạo tương tự được tổ chức tại TP.HCM và khu vực miền Trung Tây Nguyên. Ban Tổ chức lớp sẽ phối hợp cùng các giảng viên nội bộ xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu và đặc thù thị trường các đơn vị.

PV