Bảo hiểm PVI rút ngắn quy trình khiếu nại, chi trả bồi thường

25/10/2017 16:12

Bảo hiểm PVI đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm rút ngắn quy trình giải quyết khiếu nại, chi trả bảo hiểm...

bảo hiểm pvi rút ngắn quy trình khiếu nại, chi trả bồi thường

Bảo hiểm PVI đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm rút ngắn quy trình giải quyết khiếu nại, chi trả bảo hiểm...

Thời gian qua, Bảo hiểm PVI đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm rút ngắn quy trình giải quyết khiếu nại, nghiệp vụ bảo lãnh, chi trả bảo hiểm sức khỏe và hoạt động giám định, bồi thường xe cơ giới. Đến nay, Bảo hiểm PVI đã xây dựng đồng bộ hệ thống tổng đài chăm sóc khách hàng, kênh bán bảo hiểm trực tuyến, phát triển dịch vụ bảo lãnh viện phí đơn giản thuận tiện… Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Bảo hiểm PVI với công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, là đầu mối tập trung và phục vụ toàn bộ các yêu cầu của khách hàng liên hệ với Bảo hiểm PVI thông qua tổng đài trực 24/7. Kênh bán bảo hiểm trực tuyến của Bảo hiểm PVI cũng được khách hàng đánh giá tốt với nhiều ưu điểm nổi bật như thao tác đơn giản, tính bảo mật cao, phương thức thanh toán đa dạng, có nhiều ưu đãi về phí…

Chất lượng của đội ngũ nhân viên trực tiếp phục vụ khách hàng là một trong những yếu tố tạo ra lòng tin của khách hàng, uy tín thương hiệu của doanh nghiệp bảo hiểm. Hiểu rõ được vấn đề này, Bảo hiểm PVI đã có lộ trình rà soát đánh giá năng lực chuyên môn định kỳ để từ đó có kế hoạch đào tạo, chuẩn hóa và nâng cao chất lượng cán bộ. Bên cạnh các chương trình phát triển đội ngũ cán bộ nguồn, các chương trình đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu và các kỹ năng cho đội ngũ cán bộ giải quyết khiếu nại, dịch vụ khách hàng… được đặc biệt chú trọng.

Được biết, trong 8 tháng đầu năm 2017, Bảo hiểm PVI đã thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo cho hơn 1.400 lượt cán bộ. Theo Chiến lược Quản lý Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực của Bảo hiểm PVI, các chương trình đào tạo được xây dựng và triển khai phù hợp với yêu cầu và tiêu chuẩn của từng cấp quản lý và nhóm đối tượng cán bộ.

HN