Bảo hiểm PVI Thanh Hóa đào tạo nâng cao chất lượng dịch vụ

27/08/2017 13:15

Bảo hiểm PVI Thanh Hóa tổ chức lớp học đào tạo nghiệp vụ cho toàn thể cán bộ, vào thứ 7 hàng tuần.

bảo hiểm pvi thanh hóa đào tạo nâng cao chất lượng dịch vụ

Bảo hiểm PVI Thanh Hóa tổ chức lớp học đào tạo nghiệp vụ cho toàn thể cán bộ, vào thứ 7 hàng tuần.

Thực hiện chỉ đạo về tăng cường quản lý nghiệp vụ và kiểm soát tuân thủ, đồng thời giúp các cán bộ hiểu sâu các nghiệp vụ triển khai, nắm rõ các quy trình quy định của Tổng công ty Bảo hiểm PVI về khai thác cấp và quản lý đơn bảo hiểm, PVI Thanh Hóa đã liên tục tổ chức lớp học đào tạo nghiệp vụ, phổ biến cập nhật các quy trình quy định chung, kỹ năng bán hàng,... cho toàn thể cán bộ, vào thứ 7 hàng tuần.

Với mục tiêu mở rộng địa bàn và tăng trưởng doanh thu qua kênh đại lý, các lớp Đào tạo đại lý của Bảo hiểm PVI Thanh Hóa cũng liên tục được triển khai. Ông Phí Ngọc Bính, Giám đốc Bảo hiểm PVI Thanh Hóa chia sẻ: “Với quyết tâm từ Ban Lãnh đạo và sự hợp tác, thực hiện nghiêm túc từ toàn thể cán bộ trong công ty, chúng tôi mong muốn và tin tưởng trong thời gian tới sẽ xây dựng được đội ngũ cán bộ nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm, có năng lực cạnh tranh đảm bảo khả năng phát triển mở rộng thị trường, mở rộng phát triển các nghiệp vụ, các kênh khai thác kinh doanh bền vững và có hiệu quả”.

Hoàng Ngân