Bảo hiểm PVI tuyên dương công đoàn viên xuất sắc

20/01/2018 14:36

Đại hội Đại biểu (ĐHĐB) Công đoàn Tổng công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023 vừa được tổ chức thành công.

bảo hiểm pvi tuyên dương công đoàn viên xuất sắc

Đại hội Đại biểu (ĐHĐB) Công đoàn Tổng công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023 vừa được tổ chức thành công

Công đoàn Tổng công ty Bảo hiểm PVI vừa tổ chức Đại hội Đại biểu (ĐHĐB) Công đoàn Tổng công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023. 102 đại biểu, đại diện cho hơn 2.300 Công đoàn viên của Bảo hiểm PVI đã tham dự Đại hội.

Đại hội đã bầu ra 15 Công đoàn viên vào BCH nhiệm kỳ 2018-2023 với tỉ lệ nhất trí rất cao. Nhân dịp này, Đại hội đã tuyên dương các tập thể và đoàn viên công đoàn xuất sắc, tiêu biểu đã có nhiều đóng góp cho thành tích chung của Tổng công ty và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ 2012-2017.

Được biết, trong 5 năm qua, Công đoàn Bảo hiểm PVI đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Công đoàn viên, người lao động (NLĐ) toàn Tổng công ty; phát động và triển khai các phong trào thi đua góp phần đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, qua đó nâng cao thu nhập của NLĐ. Công đoàn Bảo hiểm PVI cũng luôn giữ vị trí đi đầu trong công tác an sinh xã hội, các hoạt động vì cộng đồng và các phong trào văn hóa – thể thao. Những hoạt động sôi nổi, có ý nghĩa thiết thực này đã thực sự nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của NLĐ Bảo hiểm PVI cũng như đưa thương hiệu Bảo hiểm PVI gắn bó thân thiết hơn với cộng đồng xã hội.

Ông Phạm Khắc Dũng, Chủ tịch Công đoàn PVI đã biểu dương thành tích của Công đoàn Bảo hiểm PVI nói chung và BCH Công đoàn Bảo hiểm PVI nói riêng trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời nêu rõ trong nhiệm kỳ tới PVI bước sang giai đoạn phát triển mới. Bởi vậy, Công đoàn Bảo hiểm PVI cần phát huy hơn nữa vai trò, nâng cao chất lượng và số lượng nguồn lao động, tích cực tham gia xây dựng chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực, cống hiến của NLĐ.

Hạ Lan