Bảo hiểm PVI vào tốp 500 Doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng

18/04/2017 14:49

Ngay năm đầu tiên được đánh giá, Bảo hiểm PVI đã đáp ứng các tiêu chuẩn trong Bảng xếp hạng BP500.

Ngay năm đầu tiên được đánh giá, Bảo hiểm PVI đã đáp ứng các tiêu chuẩn trong Bảng xếp hạng BP500

Mới đây, Lễ công bố 500 Doanh nghiệp Tăng trưởng và Thịnh vượng Việt Nam (BP500) năm 2017 đã diễn ra tại Hà Nội. Bảng xếp hạng BP500 là kết quả nghiên cứu độc lập của Vietnam Report, được xây dựng dựa trên các nguyên tắc khoa học, độc lập và tuân theo các chuẩn mực xếp hạng doanh nghiệp của quốc tế.

Bảng xếp hạng là sự ghi nhận cũng như đánh giá khách quan kết quả hoạt động kinh doanh mà các doanh nghiệp Việt Nam đã đạt được trong mỗi năm tài khóa. Ngoài tiêu chí tốc độ tăng trưởng, doanh thu, lợi nhuận…các tiêu chí khác như: lao động, tài sản, uy tín truyền thông và trách nhiệm xã hội - cộng đồng cũng được sử dụng như các nhân tố bổ sung trong quá trình đánh giá xếp hạng. Ngay năm đầu tiên được đánh giá, Bảo hiểm PVI đã đáp ứng các tiêu chuẩn để vinh dự nằm trong Bảng xếp hạng BP500.

Nhân dịp này, Vietnam Report cũng giới thiệu cuốn Báo cáo Tăng trưởng và Thịnh vượng Việt Nam 2017. Báo cáo là tập hợp các bài nghiên cứu và phân tích về thực trạng tăng trưởng kinh tế Việt Nam, về các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng tốt nhất, đồng thời đưa ra những dự báo rào cản và thách thức trong quá trình thực hiện mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững mà cộng đồng doanh nghiệp Việt đang và sẽ phải đối mặt trong thời gian tới.

P.V