Bảo hiểm quá trình vận hành dự án

25/12/2017 08:13

Không chỉ bảo hiểm quá trình xây dựng, Bảo hiểm PVI còn thực hiện bảo hiểm trong quá trình vận hành...

Bảo hiểm quá trình vận hành dự án 1

Ảnh minh họa

Hỏi: Chúng tôi đã kết thúc xây dựng nhà máy ở tỉnh Hà Nam, chuẩn bị đưa vào vận hành. Xin hỏi, công ty có các gói bảo hiểm nào cho giai đoạn vận hành nhà máy?

Nguyễn Trịnh (Hà Nam)

Trả lời: Không chỉ bảo hiểm quá trình xây dựng, Bảo hiểm PVI còn thực hiện bảo hiểm trong quá trình vận hành bao gồm:

- Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc/Bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt/Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản.

- Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh do thiệt hại tài sản.

- Bảo hiểm trách nhiệm công cộng và sản phẩm.

- Bảo hiểm đổ vỡ máy móc và bảo hiểm gián đoạn kinh doanh do đổ vỡ máy móc.

- Bảo hiểm xe cơ giới.

- Bảo hiểm sức khỏe cho người lao động.

Bạn có thể tới Công ty Bảo hiểm PVI gần nhất hoặc liên hệ tới số hotline 1900545458 của Bảo hiểm PVI để được tư vấn chi tiết.

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI