Bảo hiểm tai nạn cá nhân

27/02/2018 09:39

Sản phẩm Bảo hiểm mọi rủi ro căn hộ chung cư của Bảo hiểm PVI bảo hiểm cả tai nạn cá nhân.

bảo hiểm tai nạn cá nhân

Ảnh minh họa

Hỏi: Tôi nghe nói sản phẩm Bảo hiểm mọi rủi ro Căn hộ chung cư của Bảo hiểm PVI không chỉ bảo hiểm cho khung nhà, tài sản bên trong... mà còn bảo hiểm cả tai nạn cá nhân. Điều này có đúng không?

Thu Trang (Hà Nam)

Trả lời: Thông tin bạn nêu là đúng. Sản phẩm Bảo hiểm mọi rủi ro căn hộ chung cư của Bảo hiểm PVI không chỉ bảo hiểm tài sản mà còn bảo hiểm cả tai nạn cá nhân.

Trong sản phẩm này, chúng tôi chia thành hai phần là tài sản và tai nạn cá nhân. Về phần tài sản, khách hàng được bồi thường tổn thất, thiệt hại đối với tài sản được bảo hiểm tại địa điểm được bảo hiểm do các nguyên nhân sau gây ra:

- Cháy, nổ, sét đánh trực tiếp;

- Giông, bão, lốc;

- Nước tràn từ bể chứa nước, đường ống nước, hệ thống chữa cháy tự động sprinkler;

- Trộm cướp kèm theo dấu hiệu đột nhập hoặc bạo lực;

Các chi phí được bồi thường gồm:

- Chi phí sửa chữa cho các thiệt hại đối với ngôi nhà do hành động trộm cướp;

- Chi phí phục hồi lại cửa sổ, cửa chính bị phá hỏng do hành động trộm cướp;

- Chi phí thay thế, đổi chìa khóa, ổ khóa trong trường hợp chìa khóa, ổ khóa bị phá hủy do hành động trộm cướp;

- Trong trường hợp căn hộ bị tổn thất, người bảo hiểm phải di dời, sẽ bồi thường: Chi phí hợp lý cho việc di dời chỗ ở; chi phí thuê một căn hộ ở tình trạng tương tự căn hộ bị tổn thất của người được bảo hiểm.

Về tai nạn cá nhân, khách hàng được bồi thường những tổn thất, thiệt hại về người và các chi phí y tế cần thiết và hợp lý để chữa trị do tai nạn do các nguyên nhân nêu phía trên gây ra.

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI