Bảo hiểm tai nạn cá nhân thông thường cho người nước ngoài

21/03/2018 09:41

Xin hỏi sản phẩm bảo hiểm tai nạn cá nhân thông thường của Bảo hiểm PVI có bảo hiểm cho đối tượng...

bảo hiểm tai nạn cá nhân thông thường cho người nước ngoài

Bảo hiểm tai nạn cá nhân thông thường cho người nước ngoài. (Ảnh minh họa)

Hỏi: Xin hỏi sản phẩm bảo hiểm tai nạn cá nhân thông thường của Bảo hiểm PVI có bảo hiểm cho đối tượng là người nước ngoài sống và làm việc tại Việt Nam không? Xin cảm ơn!

Hoàng Hoan (Quảng Ninh)

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm bảo hiểm của Bảo hiểm PVI!

Hiện nay, các sản phẩm bảo hiểm con người của Bảo hiểm PVI phong phú, đa dạng và luôn được cải tiến phù hợp với mọi đối tượng khách hàng.

Hiện sản phẩm Bảo hiểm tai nạn cá nhân của Bảo hiểm PVI đang bảo hiểm cho các đối tượng là công dân Việt Nam từ đủ 1 tuổi - 70 tuổi và người nước ngoài học tập, làm việc công tác tại Việt Nam.

Bảo hiểm PVI cũng hợp tác với các công ty cứu trợ quốc tế, hệ thống bệnh viện cao cấp bảo lãnh viện phí đảm bảo các khách hàng của Bảo hiểm PVI được hưởng các dịch vụ chăm sóc y tế tốt nhất.

Bạn có thể tới Công ty Bảo hiểm PVI gần nhất hoặc liên hệ tới hotline 1900545458 của Bảo hiểm PVI để được tư vấn chi tiết.

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI