Bảo hiểm thai sản, những điều cần lưu ý

27/06/2017 17:59

Rất nhiều nội dung khách hàng cân tìm hiểu kỹ khi tham gia bảo hiểm thai sản.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

 Tham gia bảo hiểm thai sản, khách hàng có thể lựa chọn các cơ sở y tế hợp pháp để sử dụng dịch vụ phù hợp nhu cầu và quyền lợi bảo hiểm của mình

Vừa qua, Báo Giao thông nhận được một số thư độc giả đề nghị giải thích về chế độ bảo hiểm thai sản khi mua gói dịch vụ này từ các công ty bảo hiểm phi nhân thọ.

Liên quan tới các thắc mắc của độc giả, đại diện Bảo hiểm PVI cho biết, khi mua gói bảo hiểm thai sản trong sản phẩm Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe của Bảo hiểm PVI, khách hàng được thanh toán các chi phí thuộc phạm vi bảo hiểm và theo giới hạn quyền lợi khách hàng đã lựa chọn, bao gồm: tiền phòng (theo giới hạn quyền lợi khách hàng tham gia), tiền ăn, chi phí phẫu thuật (sinh mổ)/ sinh thường, các chi phí trong quá trình lưu viện… theo chỉ định của bác sĩ.

Tuy nhiên, Bảo hiểm PVI sẽ không thanh toán những khoản là yêu cầu riêng của khách hàng như: chọn giờ sinh, may thẩm mỹ, gây tê sinh không đau; chi phí thân nhân lưu trú; chi phí vật dụng cá nhân: tã giấy em bé, đồ bộ em bé…

Ngoài ra, bảo hiểm thai sản thông thường sẽ áp dụng thời gian chờ được quy định cụ thể trong từng sản phẩm bảo hiểm. Việc chi trả bảo hiểm sẽ có hiệu lực sau khi trải qua hết số ngày quy định trong thời gian chờ này. Tuy nhiên, thời gian chờ này có thể được miễn nếu khách hàng tham gia tái tục liên tục đã vượt qua thời gian chờ, khách hàng là cán bộ nhân viên tham gia theo doanh nghiệp, tổ chức với số lượng 50 người trở lên…

Ưu điểm của  gói bảo hiểm thai sản này là khách hàng có thể lựa chọn các cơ sở y tế hợp pháp để sử dụng dịch vụ phù hợp nhu cầu và quyền lợi bảo hiểm của mình. Nếu khách hàng  lựa chọn bệnh viện trong hệ thống của Bảo hiểm PVI có thể sử dụng dịch vụ bảo lãnh viện phí trực tiếp.

Nếu khách hàng lựa chọn bệnh viện ngoài hệ thống bệnh viện liên kết, khách hàng sẽ thanh toán chi phí đầy đủ cho bệnh viện và làm thủ tục yêu cầu bồi thường với Bảo hiểm PVI sau. “Trước khi xuất viện ra về, khách hàng lưu ý báo cho bệnh viện thông tin mình sẽ gửi hồ sơ về bảo hiểm để được thanh toán,  đề nghị bệnh viện  cung cấp đầy đủ chứng từ y tế và hóa đơn để hoàn thiện hồ sơ”, đại diện Bảo hiểm PVI cho biết. 

Hoàng Ngân