Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong khám, chữa bệnh

04/04/2019 12:08

Bảo hiểm PVI đang triển khai sản phẩm Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong khám, chữa bệnh.

Hỏi: Tôi nghe nói Bảo hiểm PVI có sản phẩm Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong khám, chữa bệnh. Xin hỏi trường hợp nào thì người được bảo hiểm được thanh toán cho người bệnh?

Nguyễn Thao (Nam Định)

Trả lời:

Đúng như thông tin bạn biết, Bảo hiểm PVI đang triển khai sản phẩm Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong khám, chữa bệnh.

Bảo hiểm PVI sẽ thanh toán cho người được bảo hiểm hoặc thay mặt cho người được bảo hiểm thanh toán cho người bệnh đối với các khoản tiền mà người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải trả cho người bệnh đối với những tai biến của người bệnh xảy ra trong hoặc sau quá trình khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh được bảo hiểm.

Việc thanh toán được thực hiện do những sai sót chuyên môn kỹ thuật gây ra bởi lỗi sơ suất, bất cẩn của người hành nghề khám, chữa bệnh (đã được bảo hiểm) trong quá trình khám, chữa bệnh (tại cơ sở khám, chữa bệnh được bảo hiểm) trong thời hạn bảo hiểm và đã được thông báo cho Bảo hiểm PVI trong thời hạn bảo hiểm.

Bạn có thể tới Công ty Bảo hiểm PVI gần nhất hoặc liên hệ tới hotline 1900545458 của Bảo hiểm PVI để được tư vấn chi tiết.

Chi tiết điều kiện, điều khoản các sản phẩm bảo hiểm, độc giả liên hệ trực tiếp với Tổng công ty Bảo hiểm PVI

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI