Bảo hiểm vận chuyển hàng hóa

25/12/2017 07:54

Hiện nay, trong phạm vi của bảo hiểm dự án, Bảo hiểm PVI có thực hiện bảo hiểm vận chuyển hàng hóa.

bảo hiểm vận chuyển hàng hóa

Ảnh minh họa

Hỏi: Xin hỏi trong phạm vi bảo hiểm dự án, Bảo hiểm PVI có bảo hiểm phần vận chuyển hàng hóa không? Hay chúng tôi cần mua gói bảo hiểm vận chuyển riêng?

Thành Chung (Nghệ An)

Trả lời:

Hiện nay, trong phạm vi của bảo hiểm dự án, Bảo hiểm PVI có thực hiện bảo hiểm vận chuyển hàng hóa. Chúng tôi cũng thực hiện cả bảo hiểm mất lợi nhuận do vận chuyển hàng hóa gây ra. Do đó, bạn không cần phải mua gói bảo hiểm vận chuyển riêng.

Ngoài ra, nằm trong gói bảo hiểm dự án của Bảo hiểm PVI, bạn cũng có thể lựa chọn các hạng mục phù hợp khác như bảo hiểm mất lợi nhuận do rủi ro chính trị hoặc Bảo hiểm mất lợi nhuận do khủng bố; Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng/lắp đặt; Bảo hiểm máy móc thiết bị của nhà thầu...

Bạn có thể tới Công ty Bảo hiểm PVI gần nhất hoặc liên hệ tới hotline 1900 545458 của Bảo hiểm PVI để được tư vấn chi tiết.

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI