Bảo hiểm xã hội: Vượt nhiều chỉ tiêu 2017

21/12/2017 09:30

Tổng giám đốc BHXH VN Nguyễn Thị Minh yêu cầu đẩy nhanh hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu trong những ngày cuối năm 2017.

bảo hiểm xã hội: vượt nhiều chỉ tiêu 2017

Luôn bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT

Nhiều chỉ tiêu đã vượt kế hoạch

Theo báo cáo nhanh của Ban Thu (BHXH Việt Nam), tính đến hết 15/12, toàn quốc có tổng số 81,06 triệu người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp (đạt 101,1% kế hoạch năm 2017). Trong đó, tham gia BHXH là 13,57 triệu người; tham gia BH thất nghiệp là 11,49 triệu người; tham gia BHYT là 80,83 triệu người- đạt tỉ lệ bao phủ 86,5% dân số. Tổng số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 261.541 tỉ đồng (đạt 91,2% so với kế hoạch giao và tăng 38.061 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2016.

Toàn Ngành đã bàn giao được 9.350.542 sổ BHXH cho NLĐ (đạt khoảng 68,2% số sổ phải bàn giao, vượt 8,2% so với kế hoạch số 112/KH-BHXH). Đã cấp 16,6 triệu thẻ BHYT theo mã số BHXH trên tổng số 66,6 triệu bản ghi dữ liệu người tham gia BHYT đã được đồng bộ và cấp mã số (đạt tỉ lệ 21,9% tổng số người tham gia BHYT).

Tất cả 63/63 BHXH tỉnh, thành phố đã triển khai thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT. Qua đó, phát hiện 56,7 nghìn lao động thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc nhưng chưa tham gia, hoặc đóng thiếu thời gian, đóng không đúng mức quy định với số tiền phải truy đóng là 65,4 tỉ đồng. Số tiền các đơn vị nợ khi có quyết định thanh tra là 1.862 tỉ đồng; số tiền đã nộp trong thời gian thanh tra là 590 tỉ đồng; số tiền đơn vị đã nộp khi thực hiện kết luận thanh tra là 239 tỉ đồng. Thanh tra chuyên ngành BHXH đã lập 398 biên bản xử phạt vi phạm hành chính và ban hành 158 quyết định xử phạt vi phạm hành chính; số tiền xử phạt phải thu là 5,7 tỉ đồng; số tiền xử phạt đã thu là 1,03 tỉ đồng. Tính đến hết ngày 30/11/2017, Hệ thống thông tin giám định BHYT đã tiếp nhận 153,1 triệu dữ liệu điện tử hồ sơ KCB, với số tiền đề nghị quỹ BHYT thanh toán là 79.793 tỉ đồng.

Thời gian qua, BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố đã tập trung xây dựng, hoàn thiện, tạo mới các bản đồ, biểu đồ giám sát, tạo chức năng cho BHXH các tỉnh trích xuất dữ liệu tổng hợp toàn tỉnh, dữ liệu chi tiết từng cơ sở KCB; kiểm tra, rà soát việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật tại cơ sở khám, chữa bệnh, kịp thời phát hiện và thông báo cho các cơ sở KCB những dịch vụ kỹ thuật chưa đủ điều kiện để thanh toán theo chế độ BHYT; rà soát chặt chẽ chi phí KCB tại các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn… Tính đến hết ngày 30/11/2017, Hệ thống thông tin giám định BHYT đã tiếp nhận 153,1 triệu dữ liệu điện tử hồ sơ KCB với số tiền đề nghị Quỹ BHYT thanh toán là 79.793 tỷ đồng. Tuy nhiên qua công tác kiểm tra, rà soát chi phí KCB tại các cơ sở y tế cũng xác định còn một số tồn tại: Tình trạng kê thêm nhiều giường bệnh ngoài giường kế hoạch xảy ra tại hầu hết các cơ sở KCB với mức độ khác nhau. Một số cơ sở y tế thực hiện một số dịch vụ kỹ thuật không đúng định mức, thời gian, nhân lực quy định của Bộ Y tế; tách dịch vụ kỹ thuật thanh toán không đúng quy định; chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng rộng rãi; sử dụng vật tư y tế thấp hơn định mức quy định trong các quyết định của Bộ Y tế hoặc không đúng trong cơ cấu giá; thống kê thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT chưa đúng quy định. Tình trạng chỉ định bệnh nhân vào điều trị nội trú rộng rãi, kéo dài ngày điều trị bất thường; thu của người bệnh không đúng quy định vẫn xảy ra ở một số cơ sở KCB.

Tập trung cao độ những ngày cuối năm

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác thu, cấp sổ- thẻ, thanh tra chuyên ngành và kiểm soát chi phí KCB BHYT vừa tổ chức ngày 19/12, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tính đến thời điểm này, tại một số địa phương, các chỉ tiêu cơ bản về thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT còn thấp, nếu không quyết liệt sẽ khó có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Vẫn còn một số địa phương triển khai công tác thanh tra chuyên ngành đạt hiệu quả thấp; công tác quản lý KCB BHYT đạt hiệu quả chưa cao; chưa phối hợp tốt với các cơ sở y tế trong triển khai thực hiện; chi phí KCB BHYT tại một số cơ sở y tế vẫn còn cao...

Bà Minh yêu cầu, từ nay đến 31/12, BHXH các địa phương cần đẩy mạnh, quyết liệt trong công tác thu. Trong đó, cần quan tâm phát triển đối tượng qua việc mở rộng, nâng cao chất lượng của các hệ thống đại lý với việc phối hợp với nhiều cơ quan, đoàn thể để phát huy từng thế mạnh của đơn vị. Đội ngũ nhân viên đại lý thu cần thường xuyên được tập huấn, nâng cao nghiệp vụ; tập trung tuyên truyền, vận động các nhóm đối tượng, quyết tâm phát triển BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

BHXH các địa phương phải đẩy mạnh công tác thanh tra đột xuất, phấn đấu đưa tỉ lệ nợ ở mức 2,5% số phải thu, tối đa là 3%. Đặc biệt, BHXH các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh phải tích cực, quyết liệt hơn nữa để kéo tỉ lệ nợ xuống dưới 2,5%. BHXH tỉnh, thành phố nào có số nợ đạt dưới 1,8% sẽ đươc xem xét khen thưởng.

BHXH các tỉnh, thành phố cần nhanh chóng bàn giao sổ BHXH đã rà soát hoàn chỉnh để ngành Bưu điện trả sổ cho NLĐ. Phối hợp với ngành Bưu điện xác định chính xác những sổ BHXH đã đến tận tay NLĐ, không để xảy ra tình trạng đơn vị, DN giữ lại sổ BHXH của NLĐ.

Công tác giám định BHYT cũng cần được tập trung, tăng cường theo đúng quy định. BHXH các tỉnh, thành phố cần phối hợp với Trung tâm Giám định BHYT và TTĐT thường xuyên bám sát các cơ sở KCB BHYT để kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện các chi phí bất hợp lý; kiên quyết từ chối thanh toán đối với các cơ sở KCB có biểu hiện trục lợi quỹ BHYT; kiểm tra, rà soát, đánh giá việc chỉ định và thống kê thanh toán các DVKT để phát hiện những sai sót, bất cập…

Đặc biệt, Tổng Giám đốc yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố phải khẩn trương in ngay 100% thẻ BHYT đã được đồng bộ mã số BHXH và phát ngay cho người dân thông qua hệ thống Bưu điện. Đồng bộ đến đâu phải in thẻ đến đó, để ngay từ 1/1/2018, không một đối tượng tham gia nào bị ảnh hưởng quyền lợi hay gặp khó khăn trong việc KCB BHYT.

Tú Uyên