Bảo hiểm xe ô tô được cứu hộ giao thông miễn phí

27/09/2017 12:02

Sản phẩm Bảo hiểm vật chất xe của Bảo hiểm PVI, khách hàng còn được chi trả phí cứu hộ giao thông.

bảo hiểm xe ô tô được cứu hộ giao thông miễn phí

Sản phẩm Bảo hiểm vật chất xe của Bảo hiểm PVI, khách hàng còn được chi trả phí cứu hộ giao thông

Khi xảy ra sự cố, chủ xe chỉ mong xe của mình được kéo về garage để sửa chữa. Tuy nhiên, nếu xe bị sự cố ở một nơi xa xôi vào đêm tối thì chi phí cứu hộ giao thông quả là không hề nhỏ. Vì vậy, dịch vụ cứu hộ giao thông miễn phí trên toàn quốc cũng là sự ưu tiên lựa chọn cho các chủ xe.

Được biết, khi mua sản phẩm Bảo hiểm vật chất xe của Bảo hiểm PVI, ngoài số tiền bồi thường, khách hàng còn được bảo hiểm những chi phí cần thiết và hợp lý. Theo đó đối với trường hợp tổn thất toàn bộ thuộc phạm vi bảo hiểm, ngoài số tiền bồi thường toàn bộ, Bảo hiểm PVI sẽ chi trả các khoản chi phí Chi phí bảo vệ hiện trường, ngăn ngừa hạn chế tổn thất có thể phát sinh thêm; Chi phí cứu hộ và vận chuyển xe bị thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất. Số tiền chi trả cho những khoản này không vượt quá 10% số tiền bảo hiểm.

Ngoài ra, nếu tham gia thêm điều khoản bổ sung Lựa chọn cơ sở sửa chữa chính hãng thì chủ xe/người được bảo hiểm/đại diện hợp pháp của chủ xe được quyền yêu cầu chỉ định sửa chữa tại cơ sở sửa chữa chính hãng phù hợp, gần nhất trong lãnh thổ Việt Nam và có chi phí sửa chữa hợp lý, phù hợp với chủng loại xe được bảo hiểm và phải đạt các điều kiện bảo hiểm của điều khoản bổ sung này. Khách hàng tham gia điều khoản bổ sung Lựa chọn cơ sở sửa chữa chính hãng sẽ không phải trả thêm chi phí cho việc sửa chữa xe.

P.V