Theo người phát ngôn NDRRMC Rafaelito Alejandro, phần lớn những người thiệt mạng là ở tỉnh Maguindanao, miền Nam Philippines. Chính quyền sở tại đã nâng cảnh báo thiên tai lên mức đỏ từ ngày 28/10.
Theo người phát ngôn NDRRMC Rafaelito Alejandro, phần lớn những người thiệt mạng là ở tỉnh Maguindanao, miền Nam Philippines. Chính quyền sở tại đã nâng cảnh báo thiên tai lên mức đỏ từ ngày 28/10.
Trang Trần (Reuters, AFP, Xinhua)