Quan chức tỉnh Maguindanao - ông Nasrullah Imam cho biết: “Rất nhiều khu vực  chưa từng bị lũ lụt bao giờ thì nay bị ảnh hưởng nặng nề”. 
Nhiều gia đình bị dòng nước chảy siết cuốn trôi.
Quan chức tỉnh Maguindanao - ông Nasrullah Imam cho biết: “Rất nhiều khu vực chưa từng bị lũ lụt bao giờ thì nay bị ảnh hưởng nặng nề”. Nhiều gia đình bị dòng nước chảy siết cuốn trôi.
Trang Trần (Reuters, AFP, Xinhua)