Dự báo mới nhất về các cơn bão trong năm 2019

30/03/2019 06:22

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa bão năm 2019 có xu hướng hoạt động muộn hơn so với trung bình nhiều năm.

Dự báo mới nhất về các cơn bão trong năm 2019 1
Năm 2019, trên khu vực Biển Đông sẽ có khả năng xuất hiện khoảng 10-12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới.

Dự báo bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong năm nay có số lượng ít hơn so với trung bình nhiều năm.

Cụ thể, trên khu vực Biển Đông sẽ có khả năng xuất hiện khoảng 10-12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 4-5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ trong những tháng nửa cuối năm 2019.

Nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá, đặc biệt là thời kỳ giao mùa từ nửa cuối tháng 3 đến tháng 5/2019 trên phạm vi toàn quốc.

Về lượng mưa, trong tháng 4 và 5, phía tây Bắc Bộ có khả năng ở mức thấp hơn trong khoảng từ 15-30%. Tương tự, khu vực Trung và Nam Trung Bộ phổ biến ít mưa và thiếu hụt so với trung bình nhiều năm. Từ tháng 7 đến tháng 8/2019 tổng lượng mưa ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 15-30%.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, tổng lượng mưa từ nửa cuối tháng 3-5/2019 phổ biến ở mức thấp hơn so với giá trị TBNN. Cảnh báo ít mưa từ nửa cuối tháng 3 và tháng 4/2019. Từ tháng 6-8/2019 tổng lượng mưa trên khu vực phổ biến ở mức xấp xỉ với giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Thời điểm bắt đầu mùa mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng muộn hơn so với trung bình nhiều năm (khoảng nửa đầu tháng 5 ở khu vực Tây Nguyên và nửa cuối tháng 5 ở khu vực Nam Bộ).

Hoàng Ngân