Bao nhiêu người đang hưởng lương hưu hàng chục triệu đồng/tháng?

26/12/2017 15:38

Tin từ Bảo hiểm xã hội VN, hiện có 24 người đang hưởng lương hưu cao từ 30 triệu đến 101 triệu đồng/tháng.

Bao nhiêu người đang hưởng lương hưu hàng chục triệu đồng/tháng? 1

Có 24 người đang hưởng lương hưu cao từ 30-101 triệu đồng/tháng

Theo ông Đỗ Ngọc Thọ, Phó trưởng Ban thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện có 2,4 triệu người đang hưởng lương hưu với phổ lương khá rộng. Theo đó, mức lương bình quân của nhóm lương hưu ở mức thấp là khoảng 580.000đ/người/tháng.

Ở nhóm người hưởng lương hưu cao, có 24 người đang nhận mức lương 30-101 triệu đồng/người/tháng, 57 người nhận lương hưu 23-30 triệu đồng/người/tháng, 150 người nhận lương hưu mức trên 17 triệu - 23 triệu đồng/người/tháng và khoảng 600 người nhận lương hưu mức trên 13- trên 17 triệu đồng/người/tháng. 

Ở nhóm hưởng lương hưu mức khá có khoảng 133.000 người với mức lương hưu khoảng 6-13 triệu đồng/tháng. Và trên 2 triệu người nghỉ hưu nhận mức lương dưới 6 triệu đồng/ người/tháng.

Mức lương hưu trung bình của người từng làm việc trong các cơ quan nhà nước, khối hành chính sự nghiệp khoảng 4,4 triệu đồng/người/tháng...

Tú Uyên