Bão số 10: Cập nhật tin tức mới nhất, phương án đối phó, thiệt hại