Thứ Ba, 28/01/2020 18:19:42 Hotline: 0901 514 799
Thăm dấu vết lịch sử tại thành phố Hồ Chí Minh

Cho dù bạn đến từ đâu, việc tìm hiểu về lịch sử của đất nước mình ghé qua cũng là một điều vô cùng thú vị.

Hãy dành một vài giờ tại bảo tàng chứng tích chiến tranh để tưởng nhớ những người đã khuất.

Mở cửa từ năm 1975, bảo tàng có những bức ảnh đồ họa và thiết bị quân sự - bao gồm một bộ sưu tập máy bay trực thăng, xe tăng và máy bay chiến đấu, cũng như mô phỏng lại các điều kiện nhà tù, chiến tranh hóa học và máy chém của Pháp.
Thăm dấu vết lịch sử tại thành phố Hồ Chí Minh Cho dù bạn đến từ đâu, việc tìm hiểu về lịch sử của đất nước mình ghé qua cũng là một điều vô cùng thú vị. Hãy dành một vài giờ tại bảo tàng chứng tích chiến tranh để tưởng nhớ những người đã khuất. Mở cửa từ năm 1975, bảo tàng có những bức ảnh đồ họa và thiết bị quân sự - bao gồm một bộ sưu tập máy bay trực thăng, xe tăng và máy bay chiến đấu, cũng như mô phỏng lại các điều kiện nhà tù, chiến tranh hóa học và máy chém của Pháp.
Minh Châu (theo CNN)