Bảo trì đường bộ vẫn còn manh mún, chia gói thầu quá nhỏ

13/07/2017 20:10

Tổng cục Đường bộ VN cần xây dựng quy trình bảo trì đường bộ thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Bảo trì đường bộ vẫn còn manh mún, chia gói thầu quá nhỏ 1

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường phát biểu tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Tổng cục Đường bộ VN

Tại Hội nghị sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Tổng cục Đường bộ VN diễn ra vào chiều nay (13/7), Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho biết, công tác bảo trì đường bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng cục Đường bộ VN đã chủ động chuyển từ đặt hàng sang đấu thầu rộng rãi, lựa chọn được nhà thầu tư nhân tham gia trong bảo trì đường bộ, đồng thời tiếp cận công tác bảo trì đường bộ theo hướng chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Trường cũng cho rằng, trong lập kế hoạch bảo trì đường bộ, các gói thầu sửa chữa thường xuyên, sửa chữa định kỳ còn manh mún, chia các gói thầu quá nhỏ, dẫn đến chi phí cho gói thầu thất thoát, lượng tiền đầu tư công trình chỉ được khoảng 60%, còn lại mất vào các chi phí gián tiếp khác. Dù đã đấu thầu gói thầu bảo dưỡng thường xuyên với thời gian 3 năm, nhưng việc đưa công nghệ hiện đại vào triển khai còn hạn chế. Thực tế, doanh nghiệp bảo trì đường bộ trúng thầu vẫ khoán lại cho đơn vị khác làm thủ công.

“Khi xây dựng hệ thống quản lý cầu đường, mục tiêu lớn nhất là đưa ra được quy trình bảo trì thống nhất, theo dõi tuyến đường khách quan nhất. Qua đó sẽ nắm được chất lượng từng tuyến để sắp xếp thứ tự ưu tiên sửa chữa. Hiện vẫn quản lý theo chủ quan của con người, dẫn đến có tuyến thường xuyên được sửa chữa, nhưng có tuyến nhiều năm không được đụng đến, nhất là ở vùng sâu, vùng xa”, Thứ trưởng nói và yêu cầu cần khắc phục ngay các tồn tại nêu trên bằng việc xây dựng  quy trình duy tu bảo dưỡng, bảo trì đường bộ thống nhất từ Trung ương đến địa phương và quy trình này phải có tính dài hạn, tránh nhiều lần phải thay đổi.

Trước đó, báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN cho biết, việc kiểm tra chất lượng, tiến độ dự án sửa chữa định kỳ, công tác quản lý và bảo dưỡng thường xuyên được thực hiện hiệu quả, kịp thời xử lý các vi phạm về chất lượng bảo trì đường bộ. Tính đến hết táng 6/2017, khối lượng bảo dưỡng thường xuyên đường bộ đạt khoảng 50%, khối lượng sửa chữa công trình đường bộ đạt khoảng 80% tổng giá trị kế hoạch bảo trì được giao. Tuy nhiên, theo ông Cường, việc phối hợp giữa các Cục Quản lý đường bộ với các Sở GTVT trong quản lý, bảo trì hệ thống giao thông ở địa phương hiệu quả chưa cao.

Xem thêm Video

Trần Duy