Bảo trì đường BOT được thực hiện thế nào?

16/03/2017 06:46

Nhiều người thắc mắc, các dự án BOT giao thông ở Việt Nam sẽ được bảo trì, bảo dưỡng thế nào?

Nam Hải - Trần Duy