Thứ Năm, 17/10/2019 00:48:59 Hotline: 0901 514 799

Bảo Việt bảo hiểm cho 3.550 tàu và 30.995 thuyền viên

03/05/2016 08:14

Bảo Việt đã bảo hiểm cho 3.550 tàu, 30.995 thuyền viên, chiếm hơn 30% tổng số tàu - thuyền viên tham gia bảo hiểm.

bảo việt bảo hiểm cho 3.550 tàu và 30.995 thuyền viên

Lãnh đạo các doanh nghiệp bảo hiểm cam kết cùng hợp tác, phát triển bảo hiểm tàu cá đánh bắt xa bờ, sát cánh cùng ngư dân bám biển

Tại Hội nghị về bảo hiểm tàu cá đánh bắt xa bờ theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ do Tổng công ty CP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE) chủ trì tổ chức, VINARE cho biết, tính đến ngày 31/12/2015 đã có 27/28 tỉnh, thành phố đã triển khai chương trình bảo hiểm này. Đã có 11.470 tàu cá và 103.180 thuyền viên làm việc trên các trên tàu cá đánh bắt xa bờ được bảo hiểm. Trong số đó, riêng Bảo hiểm Bảo Việt đã bảo hiểm cho 3.550 tàu và 30.995 thuyền viên, chiếm tỷ lệ hơn 30% tổng số tàu và thuyền tham gia bảo hiểm.

Theo ông Phan Kim Bằng - Chủ tịch Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Nghị định 67 là một chủ trương lớn của Chính phủ trong việc hỗ trợ, giúp đỡ bà con ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình và góp phần khẳng định chủ quyền và bảo vệ biển đảo của Việt Nam.

Bốn doanh nghiệp bảo hiểm được lựa chọn để triển khai đã áp dụng thống nhất quy tắc, điều kiện, điều khoản, biểu phí bảo hiểm. VINARE được chỉ định để phối hợp thu xếp tái bảo hiểm và nhượng tái bảo hiểm cho các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước.

“Là doanh nghiệp bảo hiểm đứng đầu về địa bàn khai thác tại 10 tỉnh gồm Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Ninh Thuận, Bình Thuận, Trà Vinh và Kiên Giang, bằng cách phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban ngành, chính quyền ở địa phương để tổ chức triển khai bảo hiểm khai thác hải sản theo đúng đối tượng được hỗ trợ, Bảo hiểm Bảo Việt đã và đang tiếp tục chủ động, tích cực trong việc triển khai chủ trương lớn này của Chính phủ, sát cánh cùng ngư dân bám biển”, ông Bằng nói.

Tại Hội nghị, nhiều nội dung liên quan đến sự phối hợp giữa doanh nghiệp bảo hiểm với các cơ quan chức năng và bà con ngư dân trong quá trình triển khai cấp đơn bảo hiểm, thanh toán phí, giám định và giải quyết bồi thường… được tập trung trao đổi, đánh giá, phân tích. Mặc dù các doanh nghiệp đều có chung nhận định là quá trình triển khai đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ và các doanh nghiệp nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, của chính bà con ngư dân, tuy nhiên kết quả còn chưa đạt được như kỳ vọng.

Do đó, ông Phan Kim Bằng cũng đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm. VINARE tiếp tục được giao nhiệm vụ làm đầu mối của chương trình, thường xuyên tổng hợp các đề xuất, đánh giá liên quan đến chương trình, làm cơ sở tham mưu cho Bộ Tài chính và các cơ quan hữu quan ban hành các chính sách liên quan trong quá trình triển khai cũng như sau khi kết thúc chương trình thí điểm theo Nghị định 67. Ông Bằng cũng cam kết sẽ chỉ đạo các bộ phận chức năng của Hiệp hội phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp và cơ quan hữu quan để có giải pháp tốt nhất, góp phần thực hiện thành công mục tiêu Nghị định 67 của chính phủ.

Q.A