Bảo Việt hợp đồng bảo hiểm cho Tổng Công ty Trực thăng VN

26/04/2016 23:35

Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt vừa được lựa chọn là nhà bảo hiểm của Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam.

bảo việt hợp đồng bảo hiểm cho tổng công ty trực thăng vn

Lễ ký hợp đồng giữa VNH, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt và các bên tham gia liên danh bảo hiểm 

Đây là lần thứ 8,  Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt được lựa chọn là nhà bảo hiểm của Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (VNH). Hợp đồng 2016-2017 có số tiền bảo hiểm (100%) là 168.000.000 USD/vụ (bao gồm cả bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm). Giá trị bảo hiểm đội máy bay năm 2016-2017: 119 triệu USD. Theo hợp đồng ký kết, mức trách nhiệm được bảo hiểm cao nhất là 150 triệu USD cho mỗi sự cố và tổng cộng cho cả năm, hợp đồng bảo hiểm sẽ cung cấp dịch vụ cho đội bay gồm 28 chiếc, 112 phi công và kỹ thuật viên.

VNH là một trong những nhà khai thác dịch vụ bay trực thăng hàng đầu Đông Nam Á, được khách hàng và đối tác đánh giá cao về chất lượng dịch vụ và an toàn. Đây là năm thứ 8 liên tiếp, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt tham gia bảo hiểm mọi rủi ro thân máy bay bao gồm phụ tùng, bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm rủi ro chiến tranh và các rủi ro tương tự, bảo hiểm tai nạn thành viên tổ bay của VNH.

Phát biểu tại lễ ký hợp đồng, lãnh đạo VNH đánh giá cao hợp tác, nỗ lực của liên danh tham gia bảo hiểm cho Tổng Công ty và tin tưởng liên danh sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hiệu quả, phát huy các thế mạnh của nhau để cùng phát triển.

Với năng lực kinh nghiệm và cam kết chặt chẽ của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt và các bên tham gia liên danh, tin chắc rằng chương trình bảo hiểm hàng không giai đoạn 2016 - 2017 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần vào thành công chung của Tổng Công ty Trực thăng cũng như nâng cao năng lực của Bảo hiểm Bảo Việt. 

QA