Bảo Việt vẫn có doanh thu tốt trong quý I

16/05/2014 16:29

Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố kết quả kinh doanh quý I với doanh thu hợp nhất đạt 4.468 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2013; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 539 tỷ đồng, tăng 28,4%.

Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố kết quả kinh doanh quý I với doanh thu hợp nhất đạt 4.468 tỷ đồng, tăng trưởng 15,4% so với cùng kỳ năm 2013; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 539 tỷ đồng, tăng trưởng 28,4%.

bảo việt vẫn có doanh thu tốt trong quý i
 Bảo Việt vẫn tiếp tục có doanh thu tốt trong quý I 2014

Ông Hoàng Việt Hà, Giám đốc Hoạt động Tập đoàn Bảo Việt cho biết, trong 3 tháng đầu năm, doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm của Tập đoàn đạt 3.165 tỷ đồng, tăng trưởng 14,8%; doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 874 tỷ đồng, tăng 16,3%; doanh thu từ hoạt động ngân hàng tăng 7,6% và hoạt động khác tăng 91,1%. Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 31/3/2014 của Tập đoàn Bảo Việt đạt 60.781 tỷ đồng, tăng 12.929 tỷ đồng so với cùng kỳ 2013, tương đương tỷ lệ tăng trưởng 27%; nguồn vốn chủ sở hữu tăng 133 tỷ đồng, đạt 12.528 tỷ đồng. 

Riêng Công ty mẹ, tổng doanh thu đạt 313 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 297 tỷ đồng, hoàn thành 26% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 278 tỷ đồng; tổng tài sản tại ngày 31/03/2014 đạt 12.169 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 11.772 tỷ đồng...

Hoạt động kinh doanh của đơn vị thành viên đạt được kết quả đáng khích lệ, trong đó Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về doanh thu phí bảo hiểm gốc với 21,4% thị phần, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 1.414 tỷ đồng, tăng 8,8%. Chứng khoán Bảo Việt giữ vị trí dẫn dầu về thị phần môi giới Trái phiếu với tỷ lệ 99,99% tại HSX và tiếp tục nằm trong TOP 10 công ty có thị phần môi giới lớn nhất về cổ phiếu, chứng chỉ quỹ (4,2%) và trái phiếu (15,8%) trên HNX. Ngân hàng Bảo Việt cũng đạt kết quả kinh doanh khả quan với các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch đề ra...

          T.B