Bảo Việt vào top 10 doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa tiêu biểu

08/08/2014 11:32

Tối 7/8, tại diễn đàn M&A Việt Nam 2014 diễn ra tại TP.HCM, Bảo Việt đã được vinh danh "Top 10 doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa tiêu biểu".

Tối 7/8, tại diễn đàn M&A Việt Nam 2014 diễn ra tại TP.HCM, Bảo Việt đã được vinh danh “Top 10 doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa tiêu biểu”.

Bảo Việt vào top 10 doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa tiêu biểu 1
Tập đoàn Bảo Việt được vinh danh top 10 doanh nghiệp Nhà nước tiêu biểu

Từ sau cổ phần hóa, Bảo Việt đã duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định về doanh thu, lợi nhuận và các chỉ tiêu kinh doanh qua các năm. Tổng tài sản hợp nhất đạt 55.093 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2009-2013 (CAGR) đạt 13,1%; Tổng doanh thu hợp nhất đạt 17.096 tỷ đồng, CAGR 2009-2013 đạt 12,8%; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.654 tỷ đồng.

Sau khi niêm yết cổ phiếu, vốn điều lệ của Bảo Việt tăng từ 5.730 tỷ đồng lên 6.805 tỷ đồng hiện nay; vốn chủ sở hữu tăng từ 8.539 tỷ đồng lên 12.125 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 42%. Bảo Việt cũng luôn duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức hàng năm ổn định ở mức 12% -15%.

BVH hiện là một trong 10 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất trên thị trường, giá trị vốn hóa tại ngày 5/8/2014 đạt xấp xỉ 30.000 tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh tăng trưởng ổn định và các chỉ tiêu sinh lời luôn ở mức cao: EPS năm 2013 đạt 1.623 đồng, ROC đạt 16,2%, cổ tức 15% bằng tiền mặt, cổ phiếu BVH tiếp tục thu hút được sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

Ông Hoàng Việt Hà, Giám đốc Hoạt động Tập đoàn Bảo Việt cho biết: “Việc được vinh danh là một trong 10 doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa tiêu biểu đã phần nào ghi nhận những nỗ lực của Bảo Việt trong vai trò tiên phong thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ, góp phần thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước”.

Tại diễn đàn, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Bảo Việt, cũng được vinh danh là “Công ty tư vấn M&A tiêu biểu 2013 - 2014” và “Tổ chức tư vấn cổ phần hóa tiêu biểu nhất”.

P.V