Bắt buộc công khai cấu thành giá điện, xăng dầu

25/04/2014 15:49

Bộ Công thương vừa có Chỉ thị 11/CT-BCT về việc tăng cường công khai, minh bạch đối với hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu. 

Bộ Công thương vừa có Chỉ thị 11/CT-BCT về việc tăng cường công khai, minh bạch đối với hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu.

Theo đó, giá điện sẽ thực hiện công khai minh bạch các yếu tố cấu thành giá bán điện và phương án điều chỉnh giá bán điện (hàng quý hoặc trước khi điều chỉnh giá bán), đặc biệt phải xây dựng cơ chế và phương án tách bạch  chức năng kinh doanh với hoạt động công ích trong kinh doanh điện.


Về xăng dầu, sẽ công khai giá xăng dầu bán lẻ thế giới hàng ngày; Công khai phương án điều chỉnh giá xăng dầu, mức giá mới và các thông tin liên quan (mỗi lần tăng giá); Danh sách các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối và thị phần, giá bán lẻ của các doanh nghiệp này (theo quý). Trên website của Bộ Công thương, định kỳ 6 tháng sẽ công bố kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính của Tập đoàn Điện lực và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Hải Quỳnh