Bất chấp Covid-19, nhiều ngân hàng vẫn báo lãi “khủng”

22/04/2020 08:27

Bất chấp dịch Covid-19 ảnh hưởng đến các ngành kinh tế, nhiều ngân hàng báo cáo tài chính quý 1/2020 vẫn ghi nhận lãi “khủng”.

bất chấp covid-19, nhiều ngân hàng vẫn báo lãi “khủng”
Bất chấp ảnh hưởng của Covid-19, nhiều ngân hàng báo cáo tài chính quý 1/2020 vẫn ghi nhận lãi “khủng”. Ảnh minh họa

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2020 của VietBank, lợi nhuận trước thuế ngân hàng đạt 230 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2019. Các mảng kinh doanh đóng góp vào thành quả của ngân hàng này là: Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng gấp 2 lần đạt hơn 10 tỷ đồng; Lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng gần 10 lần đạt 12,7 tỷ đồng; Lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư tăng tới 13 lần đạt 159 tỷ… Lợi nhuận trước thuế của VietBank quý 1/2020 đạt 230 tỷ đồng, tăng 133% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi sau thuế đạt 183 tỷ đồng.

Tại ngân hàng VIB, lợi nhuận trước thuế quý 1/2020 đạt 1.075 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ 2019. Trong quý 1, doanh thu của VIB tăng 31,8% so với cùng kỳ 2019 lên 2.260 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ dịch vụ đạt 411 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 18% tổng doanh thu. Trong khi đó, chi phí hoạt động ở mức 1.029 tỷ đồng, tỷ lệ chi phí hoạt động trên doanh thu (CIR) của ngân hàng tăng 46%.

Với SeABank, BCTC hợp nhất quý 1/2020 ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 309 tỷ đồng, tăng mạnh 105% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo báo cáo, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng quý 1 tăng 35% lên 973 tỷ đồng. Đống góp lớn cho ngân hàng kỳ này là lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 24,52% đạt 57,9 tỷ đồng; Lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán tăng 31 lần lên 261 tỷ đồng; Lãi từ hoạt động khác cũng tăng vọt 30 lần đạt 159 tỷ đồng…

Tại VPBank: Lợi nhuận hợp nhất trước thuế quý 1/2020 của VPBank đạt 2.911 tỷ đồng, tăng 63,3% so với cùng kỳ 2019. Trong đó, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng riêng lẻ là 2.074 tỷ đồng và của công ty FE Credit là 917 tỷ đồng. Theo báo cáo, tổng thu nhập hoạt động hợp nhất của ngân hàng quý này đạt 9.906 tỷ đồng, tăng 24,4% so với cũng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập phí thuần từ hoạt động dịch vụ hợp nhất đạt 695 tỷ đồng, tăng 33,4%; Kinh doanh và đầu tư chứng khoán tăng gấp 4 lần…

LienVietPostBank: BCTC quý I/2020 ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 604 tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ 2019. Đóng góp cho lợi nhuận ngân hàng là mảng tín dụng lãi 1.438 tỷ đồng, tăng 2,6%; Mảng dịch vụ lãi hơn 96 tỷ đồng, tăng gấp 2,8 lần; Hoạt động khác cũng là điểm sáng khi ghi nhận khoản lãi hơn 17 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ hơn 100 tỷ đồng); Kinh doanh ngoại hối đóng góp 7 tỷ đồng nhưng kinh doanh chứng khoán lỗ hơn 63 tỷ đồng. Kỳ này, ngân hàng được hoàn nhập khoản dự phòng rủi ro tín dụng hơn 37 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước phải trích lập hơn 133 tỷ đồng).

Tuy nhiên, trong số các ngân hàng công bố BCTC sớm quý này có hai ngân hàng lãi sụt giảm là Sacombank và Vietcombank.

Sacombank: BCTC hợp nhất quý 1/2020 ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 988 tỷ đồng, sụt giảm 7% so với cùng kỳ. Thu nhập lãi thuần quý 1 đạt 2.840 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2019, lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 12,3% đạt 721 tỷ đồng, lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 106% đạt 233 tỷ đồng. Tuy nhiên lãi từ hoạt động khác sụt giảm mạnh 76,6% so với cùng kỳ, chỉ đạt 71 tỷ đồng; Chi phí hoạt động tăng tới 21% lên 2.478 tỷ đồng, riêng chi cho nhân viên tăng 10% lên 1.279 tỷ đồng…

Vietcombank: BCTC hợp nhất quý 1/2020 ghi nhận tổng lợi nhuận trước thuế quý đạt 5.222 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ 2019. Quý này, thu nhập lãi thuần của ngân hàng chỉ tăng 6,29% lên đạt 9.034 tỷ đồng; Lãi từ hoạt động dịch vụ cũng chỉ tăng nhẹ 5,43% lên đạt 1.127 tỷ. Hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng mạnh 19% lên 1.107 tỷ đồng nhưng hoạt động mua bán chứng khoán lỗ 54 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh khác cũng giảm 11%, chỉ có lãi 1.039 tỷ đồng; Thu nhập góp vốn cổ phần giảm 19% còn 31 tỷ đồng. Tổng thu nhập hoạt động quý 1 của ngân hàng chỉ tăng 4% lên hơn 12.200 tỷ đồng nhưng chi phí hoạt động tăng tới 12% lên 4.910 tỷ đồng, chi phí dự phòng rủi ro tăng mạnh 43% lên 2.152 tỷ đồng.

C.Sơn