Thứ Năm, 17/10/2019 22:24:57 Hotline: 0901 514 799
1.Khu thắng cảnh Hoàng Sơn ở tỉnh An Huy trở thành địa điểm lý tưởng mà người dân Trung Quốc trốn nóng trong mùa hè này.
1.Khu thắng cảnh Hoàng Sơn ở tỉnh An Huy trở thành địa điểm lý tưởng mà người dân Trung Quốc trốn nóng trong mùa hè này.
Phan Hằng (Theo Sohu)