Thứ Hai, 20/01/2020 05:20:39 Hotline: 0901 514 799
6.Ngày có sương mù trung bình trong năm là khoảng 250 ngày. Từ tháng 11 đến tháng 3 trong năm là khoảng thời gian mây và sương mù bao phủ dày đặc, nhưng từ tháng 6- tháng 9, mặc dù vẫn có mây nhưng thưa thớt hơn nên có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh.
6.Ngày có sương mù trung bình trong năm là khoảng 250 ngày. Từ tháng 11 đến tháng 3 trong năm là khoảng thời gian mây và sương mù bao phủ dày đặc, nhưng từ tháng 6- tháng 9, mặc dù vẫn có mây nhưng thưa thớt hơn nên có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh.
Phan Hằng (Theo Sohu)