Thứ Ba, 28/01/2020 02:29:10 Hotline: 0901 514 799
7. Vào mùa đông và mùa xuân, nhiệt độ trong bầu khí quyển thấp hơn, chiều cao ngưng tụ của các tầng mây thấp (khoảng 800-1200 mét) và hoạt động không khí lạnh thường xuyên diễn ra.
7. Vào mùa đông và mùa xuân, nhiệt độ trong bầu khí quyển thấp hơn, chiều cao ngưng tụ của các tầng mây thấp (khoảng 800-1200 mét) và hoạt động không khí lạnh thường xuyên diễn ra.
Phan Hằng (Theo Sohu)