Bắt đầu các hoạt động Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

09/12/2020 08:30

Sáng nay (9/12), bắt đầu diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ chương trình Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. 

Bắt đầu các hoạt động Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X 1

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X diễn ra trong hai ngày 9-10/12

Sáng nay (9/12), bắt đầu diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ chương trình Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Trong ngày đầu tiên, đại biểu sẽ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham dự phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Đặc biệt, các đại diện tiêu biểu là Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc sẽ tham dự cuộc gặp mặt với lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Khu di tích Phủ Chủ tịch.

Hoạt động chính của Đại hội sẽ diễn ra vào ngày 10/12 với phát biểu khai mạc của Thủ tướng; Báo cáo tóm tắt kết quả phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025; Giao lưu, tôn vinh điển hình tiên tiến, Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Dự kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ sẽ phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và tiếp tục đẩy mạnh 4 phong trào thi đua trọng tâm: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới theo Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và Luật Thi đua - Khen thưởng.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X có sự tham dự của 2.300 đại biểu, gồm: 280 đại biểu khách mời; 2.020 đại biểu chính thức của 133 Đoàn đại biểu. Đại hội diễn ra trong 2 ngày 9, 10/12.

Đại hội có chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, sẽ đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025; tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua; tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc; tạo động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong khuôn khổ Đại hội sẽ diễn ra chương trình chính luận nghệ thuật “Thi đua là yêu nước với chủ đề: Gửi lại những mùa sau” có thời lượng 100 phút được truyền hình trực tiếp vào tối 9/12 trên VTV1. Đây là chương trình nghệ thuật kết hợp với những câu chuyện kể lịch sử; giao lưu với các gương điển hình… Qua đó làm nổi bật những kết quả cụ thể của 10 kỳ Đại hội thi đua, những đóng góp thiết thực của những tập thể, cá nhân điển hình cho sự phát triển của xã hội.

Việt Hòa