Ghi nhận của PV Báo Giao thông, từ 8h30 ngày 24/5, cây sưa chết khô bên bờ hồ Gươm đối diện ngã ba Lò Sũ - Đinh Tiên Hoàng đã bị chặt hạ. Cây sưa này có đường kính 59cm, cao 10-12m, bị chết từ năm 2019.
Ghi nhận của PV Báo Giao thông, từ 8h30 ngày 24/5, cây sưa chết khô bên bờ hồ Gươm đối diện ngã ba Lò Sũ - Đinh Tiên Hoàng đã bị chặt hạ. Cây sưa này có đường kính 59cm, cao 10-12m, bị chết từ năm 2019.
Quốc Phương