Bắt đầu quy trình miễn nhiệm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

31/03/2016 11:23

Sau khi bầu Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội bắt đầu quy trình miễn nhiệm Chủ tịch nước với ông Trương Tấn Sang.

bắt đầu quy trình miễn nhiệm chủ tịch nước trương tấn sang

Quốc hội đang tiến hành quy trình miễn nhiệm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Sau khi trúng cử vào chức danh Chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước với ông Trương Tấn Sang, sau đó các ĐB thảo luận ở Đoàn về việc này.

Tờ trình do tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ: Tại Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khoá XIII, ông Trương Tấn Sang – Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XI được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, ông Trương Tấn Sang luôn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nay do yêu cầu bố trí sắp xếp nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước sau Đại hội lần thứ XII của Đảng, nhằm tạo sự đồng bộ trong công tác cán bộ, Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khoá XII, căn cứ Điều 74 Hiến pháp, Điều 11 Luật tổ chức Quốc hội, Điều 39 Nội quy Kỳ họp Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét, chấp thuận miễn chức vụ Chủ tịch nước với ông Trương Tấn Sang.

Theo  quy trình, Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước đối với ông Trương Tấn Sang, Ủy ban thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước để các ĐB thảo luận ở Đoàn.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sinh năm 1949, quê quán xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khoá X, XI; Uỷ viên Trung ương Đảng các khóa VII, VIII, IX, X, XI; đại biểu Quốc hội khóa: IX, X, XI, XIII.

Trước khi được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước thay ông Nguyễn Minh Triết, ông Trương Tấn Sang từng đảm nhiệm nhiều trọng trách: Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Thành uỷ TP.HCM...

Anh Thư - Ngân Anh