Bắt đầu quy trình miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

30/03/2021 11:50

Cuối buổi làm việc sáng nay (30/3), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Bắt đầu quy trình miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Theo chương trình nghị sự Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khoá XIV, cuối buổi sáng nay (30/3), Quốc hội bắt đầu tiến hành công tác nhân sự, kiện toàn một số chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước, trong đó có chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Sau đó, Quốc hội đã thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu và sau đó tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay sau đó.

Tiếp theo, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Sau nội dung này, Quốc hội sẽ thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Ngày 31/3, Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tân Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ ngay sau đó.

Chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tiếp theo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Việc bầu các nhân sự này bằng hình thức bỏ phiếu kín diễn ra vào sáng 1/4.

Theo danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ tới vừa được công bố tại vòng hiệp thương thứ hai và chương trình kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khoá XIV, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ được giới thiệu ứng cử tại khối Quốc hội.

Phùng Đô - Thanh Bình