Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, hôm nay, nhiều hạng mục công trình sai phạm tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô đã được chủ đầu tư là Công ty Đầu tư dịch vụ tuổi trẻ Thủ đô tiến hành tháo dỡ.
Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, hôm nay, nhiều hạng mục công trình sai phạm tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô đã được chủ đầu tư là Công ty Đầu tư dịch vụ tuổi trẻ Thủ đô tiến hành tháo dỡ.
Quốc Phương