Bất ngờ kết quả báo cáo vụ phá, lấn chiếm gần 12ha rừng ở Bình Định

03/08/2022 16:51

Nhiều diện tích rừng tại xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, Bình Định bị phá nhưng chưa tìm được thủ phạm, có trường hợp không thể ra quyết định xử phạt.

Ngày 3/8, UBND huyện Phù Mỹ (Bình Định) đã có báo cáo kết quả xử lý vụ phá rừng và lấn chiếm đất rừng với tổng diện tích 11,51 ha tại khoảnh 2a, tiểu khu 208, xã Mỹ Hiệp (huyện Phù Mỹ) theo văn bản chỉ đạo của Ban nội chính Tỉnh ủy Bình Định và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định.

Theo đó, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy Bình Định và lãnh đạo UBND tỉnh, UBND huyện Phù Mỹ đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện kiểm tra, xác minh đối tượng có hành vi xâm hại rừng tự nhiên quy hoạch chức năng phòng hộ (1,59 ha) và lấn chiếm đất quy hoạch chức năng phòng hộ (0,5 ha), đất quy hoạch chức sản xuất (9,42 ha) để canh tác. Đồng thời chỉ đạo UBND xã Mỹ Hiệp thuê Trung tâm Quy hoạch Nông nghiệp nông thôn Bình Định trưng cầu giám định thiệt hại diện tích rừng tự nhiên tại vị trí nêu trên.

Bất ngờ kết quả báo cáo vụ phá, lấn chiếm gần 12ha rừng ở Bình Định 1

Nhiều diện tích rừng ở xã Mỹ Hiệp bị phá, lấn chiếm trái phép

Trong 1,59 ha rừng tự nhiên quy hoạch chức năng phòng hộ, cơ quan chức năng huyện Phù Mỹ xác minh ông Châu Thanh Vương (SN 1989, trú tại thôn Vạn Thiện, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ) đã có hành vi phá rừng trái pháp luật với diện tích 0,13 ha tại lô 9.1 và lô 9.2, khoảnh 2a, tiểu khu 208, xã Mỹ Hiệp.

Với hành vi này, ngày 12/7/2022, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phù Mỹ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Châu Thanh Vương với số tiền 5 triệu đồng và buộc thanh toán chi phí trồng lại rừng với số tiền trên 8,5 triệu đồng.

Đối với diện tích 0,97 ha rừng tự nhiên quy hoạch chức năng phòng hộ tại lô 9.5 và lô 9.6, khoảnh 2a, tiểu khu 208, xã Mỹ Hiệp, cơ quan chức năng huyện Phù Mỹ cũng xác minh được ông Châu Thanh Vương đã phá rừng để trồng cây keo lai.

Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 4, điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 thì hành vi vi phạm của ông Vương đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính nên Hạt Kiểm lâm huyện không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà chỉ áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc ông Vương trồng lại rừng.

Tuy nhiên, diện tích này hiện đã thành rừng nên UBND huyện Phù Mỹ thu hồi, giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ khoanh nuôi bảo vệ, khai thác theo quy chế quản lý rừng phòng hộ.

Đối với diện tích 0,49 ha rừng tự nhiên quy hoạch chức năng phòng hộ tại lô 9.3, lô 9.4 và lô 23.1, khoảnh 2a, tiểu khu 208, xã Mỹ Hiệp bị phá để trồng cây keo lai nhưng chưa tìm ra đối tượng vi phạm, UBND huyện Phù Mỹ chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện tiếp tục phối hợp với UBND xã Mỹ Hiệp điều tra, xác minh xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Trường hợp không xác định được đối tượng vi phạm, UBND huyện Phù Mỹ sẽ lập thủ tục nhổ bỏ cây keo lai để trồng lại rừng theo tiêu chí phòng hộ và xây dựng phương án sử dụng đất theo đúng quy định.

Về diện tích 9,42 ha đất quy hoạch chức năng sản xuất tại khoảnh 2a, tiểu khu 208, xã Mỹ Hiệp, cơ quan chức năng huyện Phù Mỹ đã xác minh được một số người dân lấn chiếm rồi chuyển nhượng. UBND huyện Phù Mỹ chỉ đạo UBND xã Mỹ Hiệp phối hợp với các ngành chức năng của huyện lập biên bản xử lý vi phạm; đồng thời xây dựng phương án quản lý diện tích này theo đúng quy định pháp luật.

Bất ngờ kết quả báo cáo vụ phá, lấn chiếm gần 12ha rừng ở Bình Định 2

Nhiều cây lớn bị cưa hạ tại hiện trường

Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND huyện Phù Mỹ, hiện nay, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cùng UBND xã Mỹ Hiệp vẫn chưa thống nhất được loại đất trước khi người dân lấn chiếm. Do đó, UBND huyện Phù Mỹ chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng UBND xã Mỹ Hiệp tham vấn ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Chi cục Kiểm lâm tỉnh để xác minh, thống nhất loại đất, làm cơ sở xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.

Đối với diện tích 0,5 ha đất quy hoạch chức năng phòng hộ tại khoảnh 2a, tiểu khu 208, xã Mỹ Hiệp, UBND huyện Phù Mỹ chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện xử lý theo quy định cua pháp luật và giao Ban quản lý rừng phòng hộ xây dựng kế hoạch quản lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngay khi báo chí phản ánh về vụ việc phá rừng và lấn chiếm đất rừng tại tại khoảnh 2a, tiểu khu 208, xã Mỹ Hiệp, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã yêu cầu cơ quan chức năng huyện Phù Mỹ vào cuộc điều tra làm rõ, trong đó phải làm rõ có cán bộ địa phương tham gia vào vụ việc này hay không.

Sau đó, Chi cục Kiểm lâm vùng IV thuộc Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp cũng đã đi kiểm tra hiện trường và yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện Phù Mỹ xác minh, làm rõ đối tượng vi phạm và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Quang Đạt