Bất nhất trong chỉ đạo "đuổi việc" hay không với giáo viên dạy thêm

01/09/2016 17:33

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM tỏ ra không thống nhất trong việc chỉ đạo xử lý giáo viên dạy thêm.

bất nhất trong chỉ đạo "đuổi việc" hay không với giáo viên dạy thêm

TS Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu tại buổi làm việc với Ban Văn hóa - xã hội HĐND TP.HCM ngày 31/8.

Ngày 1/9, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có thông tin đăng trên website của Sở là không "đuổi việc" giáo viên vi phạm dạy thêm như một số thông tin báo chí đăng tải. Sở này cho rằng một số phóng viên không dự buổi làm việc của Ban Văn hóa – xã hội HĐND TP nên thông tin chưa chính xác.

Tuy nhiên, trước đó ngày 31/8 khi làm việc với Ban văn hóa - xã hội HĐND TP.HCM, Sở GD&ĐT kiến nghị "đuổi việc" giáo viên vi phạm dạy thêm.

Cụ thể, trong Văn bản số 2843/GDĐT-VP ngày 26/8/2016 Sở GD&ĐT TP.HCM gửi Ban Văn hóa – xã hội (HĐND TP HCM) đề xuất 5 giải pháp quyết liệt để quản lý việc dạy thêm, học thêm đáng chú ý là giải pháp đầu tiên gây bức xúc với cán bộ giáo viên.

Ở mục 2.1 của phần B (Về thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy) Sở GD&ĐT nêu rõ: Không cho phép giáo viên dạy học sinh của mình đang dạy chính khóa trong bất cứ trường hợp nào (kể cả dạy trong nhà trường hay ngoài nhà trường. Xử lý ở mức cao nhất (đuổi việc) nếu giáo viên vi phạm.

bất nhất trong chỉ đạo "đuổi việc" hay không với giáo viên dạy thêm

Văn bản số 2843/GD&ĐT-VP của Sở GD&ĐT TP.HCM gửi Ban Văn hóa - xã hội HĐND TP.HCM kiến nghị đuổi việc giáo viên nếu vi phạm dạy thêm.

Chính thông tin "đuổi việc" giáo viên vi phạm dạy thêm khiến nhiều giáo viên bức xúc vì cho rằng việc dạy thêm là nhu cầu của phụ huynh, học sinh chứ không chỉ xuất phát một phía từ giáo viên. Mặc khác, là lãnh đạo của ngành giáo dục TP mà dùng từ "đuổi việc" là không hay!

Thế nhưng trong Văn bản số 2924/GDĐT-VP được đăng tải trên website của Sở GD&ĐT lúc 10h05 sáng 1/9, đã có sự chỉnh sửa về câu chữ.

Văn bản do ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở GD&ĐT ký nêu rõ: Tại buổi làm việc với Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP ngày 31/8 Sở GD&ĐT trình bày báo cáo nêu rõ tình hình thực tế về dạy thêm - học thêm trên địa bàn thành phố từ trước năm học 2016-2017 cũng như một số giải pháp về chuyên môn, về quản lý đã được sở thực hiện trong thời gian qua.

Báo cáo nêu 5 giải pháp mà Sở đề xuất thực hiện nhằm quản lý tốt việc dạy thêm - học thêm theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy. Trong đó giải pháp đầu tiên đã có sự chỉnh sửa về câu từ. Không cho phép giáo viên dạy học sinh mà mình dạy chính khóa trong bất cứ trường hợp nào. Xử lý ở mức cao nhất nếu giáo viên vi phạm.

Như vậy theo Văn bản số 2924 thì Sở GD&ĐT sẽ không đuổi việc những giáo viên vi phạm về dạy thêm học thêm.

Đây có thể nói là một sự bất nhất của Sở GD&ĐT TP.HCM trong việc chỉ đạo các giải pháp để quản lý việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

Phan Tư