Bất thường việc sử dụng ô tô công của Kiểm lâm Gia Lai

24/05/2021 13:38

Thanh tra tỉnh Gia Lai phát hiện việc đơn vị Kiểm lâm tỉnh thanh toán chi phí sửa xe và sử dụng xe công vụ có nhiều dấu hiệu bất thường.

Bất thường việc sử dụng ô tô công của Kiểm lâm Gia Lai 1

Trụ sở Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai

Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kết luận số 05/KL-TTr báo cáo UBND tỉnh Gia Lai sau khi kiểm tra việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Sở NN&PTNT và các đơn vị trực thuộc sở. Tại kết luận này, Thanh tra Gia Lai phát hiện việc sử dụng xe ô tô công vụ có nhiều bất thường.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Gia Lai: trong 2 năm 2017, 2018 Kiểm lâm tỉnh Gia Lai chỉ sửa xe từ nguồn xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là trên 950 triệu đồng. Trong đó, có một số trường hợp đang sửa chữa nhưng xe vẫn lưu hành đi tuần tra, kiểm soát lâm sản và thanh toán nhiên liệu một cách bất hợp lý, với tổng số tiền sửa xe trên 300 triệu đồng.

Cụ thể: Ô tô BKS: 81B - 0867 của Đoàn liên ngành số 01: Từ ngày 6-9/10/2017 xe phục vụ công tác và thanh toán nhiên liệu, trùng với thời gian thực hiện ký hợp đồng và thanh lý hợp đồng sửa xe với Garage Tuấn ở TP. Pleiku; số tiền sửa xe là 19.950.000 đồng. Theo hợp đồng ký ngày 14/6/2019 với Garage Tấn thì thời gian thực hiện hợp đồng từ 14/6 đến 29/6/2019, trùng với thời gian điều xe đi công tác và thanh toán nhiên liệu các ngày 14/6/2019, 17-19/6/2019, 21-26/6/2019; số tiền sửa xe không đúng là trên 73 triệu đồng.

Ô tô BKS 81B - 00323 của Đoàn Liên ngành số 02: Thời gian điều xe đi công tác các ngày 21, 22, 24/12/2017 trùng với thời gian thực hiện sửa chữa từ 21-24/12/2017 theo hợp đồng sửa chữa với Trung tâm dịch vụ ô tô Thanh Đức Gia Lai; số tiền sửa xe gần 20 triệu đồng. Xe đi công tác các ngày 04-07/12 và ngày 09/12, trùng với thời gian sửa chữa từ ngày 04-09/12/2017 theo hợp đồng với Garage Tấn, thời gian thực hiện hợp đồng từ ngày 04/12/2019 đến ngày 09/12/2019 (6 ngày).

Theo hợp đồng ký ngày 04/7/2019 với Garage Tấn, thời gian thực hiện sửa chữa từ 4/7 đến 01/8/2019, trong đó có 17 ngày trùng với thời gian điều xe đi công tác; số tiền sửa xe là gần 60 triệu đồng.

Tương tự, ô tô BKS: 81A - 00044 của Đội cơ động số 01: Theo hợp đồng sửa chữa Chi cục ký với Garage Huỳnh Thanh Viên, thì thời gian thực hiện hợp đồng từ 16/6 đến 26/6/2017, trong đó có 08 ngày trùng với thời gian điều xe đi công tác và thanh toán nhiên liệu (từ 16/6- 23/6).

Ngoài ra, hồ sơ có điểm bất hợp lý là thời gian xe hỏng và đề xuất sửa chữa từ ngày 15/02/2017, song đến ngày 16/6/2017 mới ký hợp đồng sửa chữa. Trong thời gian từ 15/02/2017 đến ngày 16/6/2017, Chi cục vẫn sử dụng xe đi công tác và thanh toán nhiên liệu; số tiền sửa xe là gần 90 triệu đồng.

Xe 81B - 5859 của Đội cơ động số 02: Theo hợp đồng ký với Garage Huỳnh Thanh Viên ngày 16/8/2017 thì thời gian sửa xe từ 16-17/8, thanh lý hợp đồng ngày 22/8/2017 nhưng trong thời gian từ 16-21/8 xe vẫn phục vụ công tác và thanh toán nhiên liệu. Số tiền sửa xe này là gần 40 triệu đồng.

Tại Chi cục Kiểm lâm Gia Lai còn bị phát hiện chi tiền làm ngoài giờ không đúng quy định trên 650 triệu đồng; Thuê xe đi tuyên truyền không đúng quy định với số tiền 57 triệu đồng; Chi cho công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên không đúng quy định trên 220 triệu đồng;

Đơn vị này còn thuê xe của HTX Vận tải và dịch vụ Pleiku (HTX) để vận chuyển gỗ vi phạm. Qua kiểm tra giấy Chứng nhận đăng ký của HTX này thì phát hiện doanh nghiệp này không được cấp lĩnh vực bốc xếp hàng hoá. Đội 3 của Chi cục Kiểm lâm Gia Lai đã thuê xe vận chuyển với chi phí trên 30 triệu đồng. Tương tự, qua kiểm tra việc sử dụng kinh phí sử dụng cho mục đích cẩu gỗ, bốc xếp, kéo, vận chuyển phương tiện vi phạm của Kiểm lâm Gia Lai với tổng số tiền trên 430 triệu đồng.

Tạ Vĩnh Yên