"Bầu" Kiên phủ nhận chi phối ACB

05/12/2014 09:49

Chiều 4/12, trả lời thẩm vấn tại tòa phúc thẩm xét xử Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên), nguyên Phó chủ tịch Ngân hàng ACB và các đồng phạm về hành vi Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước...

"bầu" kiên phủ nhận chi phối acb

Trước những lời khai của bị cáo Trịnh Kim Quang về hoạt động ủy thác tiền gửi, Nguyễn Đức Kiên cho rằng, bản thân là cổ đông lớn của ACB, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập, Chủ tịch hội đồng đầu tư. Tuy nhiên, vai trò chi phối Ngân hàng ACB không đúng như bị cáo Trịnh Kim Quang nói.

Cũng theo bị cáo Nguyễn Đức Kiên, ACB là doanh nghiệp lớn được quản trị, điều hành bởi các quy định của pháp luật, không cho phép bất cứ cá nhân nào được chỉ đạo, chi phối hoạt động của ACB. Với vai trò, trách nhiệm Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập, bị cáo cho rằng mình đã làm đúng các quy định pháp luật với vai trò là cơ quan tư vấn. 

Ngày mai, HĐXX sẽ tiếp tục thẩm vấn các bị cáo còn lại về hành vi Cố ý làm trái.

Hữu Tuấn