Bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC

07/04/2016 12:55

Chiều nay, trình danh sách đề cử để QH bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

Quốc hội bỏ phiếu kín miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước đối với bà Nguyễn Thị Doan

Sáng nay (7/4), Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình Quốc hội tờ trình về việc xem xét miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước đối với bà Nguyễn Thị Doan; miễn nhiệm chức vụ Chánh án TAND tối cao đối với ông Trương Hoà Bình và miễn nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện KSND tối cao với ông Nguyễn Hoà Bình.

Tờ trình nêu rõ: Tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XIII, bà Nguyễn Thị Doan – Uỷ viên BCH trung ương Đảng khoá XI được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, bà Nguyễn Thị Doan luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nay do nhu cầu sắp xếp nhân sự cấp cao của Đảng và nhà nước sau Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng, nhằm tạo sự đồng bộ trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước và công tác cán bộ, Chủ tịch nước kính trình Quốc hội xem xét việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước đối với bà Nguyễn Thị Doan.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang ngay sau đó cũng trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Chánh án TAND tối cao đối với ông Trương Hoà Bình và miễn nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện KSND tối cao với ông Nguyễn Hoà Bình.

Sau đó, các đại biểu thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm trước khi bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm các chức vụ đối với các chức danh nêu trên.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Anh Thư - Ngân Anh