"Báu vật quốc gia" lần đầu tiên được công bố

17/04/2015 18:05

Cuốn “Sổ trực ban chiến dịch Hồ Chí Minh” được Thủ tướng Chính phủ công nhận “báu vật quốc gia” vào ngày 1/12/2012.

"báu vật quốc gia" lần đầu tiên được công bố
Đại tá Nguyễn Duy Thiệu - Giám đốc bảo tàng Quân khu 7 giới thiếu cuốn "Sổ trực ban chiến dịch Hồ Chí Minh"

Theo Đại tá Nguyễn Duy Thiệu - Giám đốc bảo tàng Quân khu 7, đây là hiện vật lịch sử - "báu vật Quốc gia" lần đầu tiên được phép công bố và trưng bày tại triển lãm chiến dịch Hồ Chí Minh nhân kỉ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4/2015).

Cuốn sổ này được sưu tầm tại nhà ông Nguyễn Hoàng Vỵ (42/6/15A Đồng Xoài, phường 13 Quận Tân Bình Thành Phố Hồ Chí Minh). Ông Vỵ là trợ lý tác chiến Bộ chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.

Cuốn sổ được làm bằng loại giấy karô, dày 300 trang, bìa nhựa màu nâu, trong đó đã ghi chép lại toàn bộ diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh, tình hình cụ thể từng đơn vị của 5 cánh quân từ ngày 25/4/1975 – 01/5/1975 gồm 53 trang.

Trong đó trang 1 có dòng chữ viết tay màu đỏ ghi “Sổ trực ban chiến dịch Hồ Chí Minh”. Trang 3 (ngày 25/4/1975), trực ban Đinh Văn Định ghi chép lại toàn bộ các bức điện của các Quân đoàn tham gia chiến dịch; Trang 6 (ngày 30/4/1975) trực ban Nguyễn Hoàng Vỵ chép: “9 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, Dương Văn Minh lên đài Sài Gòn kêu gọi quân Ngụy ngưng bắn để trao chính quyền cho Chính phủ Cách mạng lâm thời. Thực chất là Ngụy quân, Ngụy quyền Sài Gòn đã đầu hàng vô điều kiện”…

Nhân kỉ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Bảo tàng Quân khu 7 đã tổ chức triển lãm giới thiệu hình ảnh và hiện vật của chiến dịch Hồ Chí Minh. Tại triển lãm này cuốn “Sổ trực ban chiến dịch Hồ Chí Minh” được công nhận báu vật Quốc gia lần đầu tiên được công bố đưa ra trưng bày tại triển lãm.

Danh Lư