BCM hoàn thành sứ mệnh xây dựng Nhà máy xử lý Khí Cà Mau

09/12/2019 22:14

Ban Quản lý Dự án Nhà máy xử lý Khí Cà Mau (BCM) vừa tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
BCM vừa tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch 2020

Ban Quản lý Dự án Nhà máy xử lý Khí Cà Mau (BCM) đã tổ chức Hội nghị NLĐ, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020.

Ông Huỳnh Quang Hải, Trưởng Ban BCM khẳng định, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đại diện Chủ đầu tư PV GAS trong quá trình xây dựng và chuyển giao Nhà máy xử lý Khí Cà Mau, BCM có nhân sự rất gọn nhẹ, chỉ 37 CBCNV. Trong năm 2019, BCM hoàn thiện những nội dung còn lại của Dự án và tiếp tục nhận nhiệm vụ do PVN và PV GAS giao phó theo chức năng nhiệm vụ của Ban.

BCM đã trình PV GAS báo cáo quyết toán vốn đầu tư Dự án hoàn thành đúng tiến độ; Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về giá trị giải ngân 125,28 tỷ đồng năm 2019; Chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tiếp theo khi có chỉ đạo của PVN; Đảm bảo 100% cán bộ công nhân viên được huấn luyện, đào tạo theo các yêu cầu của pháp luật hiện hành.

Đảm bảo công tác an ninh – an toàn – sức khỏe – môi trường, BCM thường trực cử cán bộ tham gia hỗ trợ Công ty Khí Cà Mau trong công tác bảo hành, bảo dưỡng, vận hành Nhà máy xử lý Khí Cà Mau; thực hiện khắc phục các tồn đọng của dự án. Đến nay, hoạt động của Nhà máy đều đảm bảo an toàn, không để xảy ra tai nạn sự cố cho công trình và con người. Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-KVN ngày 04/3/2019 của PV GAS về việc thực hiện tiết giảm chi phí trong công tác quản lý dự án, BCM đã đạt mức tiết kiệm 729 triệu đồng.

PV