Bế mạc đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI

28/10/2020 16:29

Chiều 28/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bế mạc.

Bế mạc đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI 1
Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại phiên bế mạc, Ban Chấp hàng Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI gồm 50 người và đoàn đại biểu 19 người (17 chính thức và 2 dự khuyết) dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã ra mắt đại hội.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải nguyện thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, “việc gì có lợi cho dân dù nhỏ thì cũng phải ra sức làm, việc gì có hại cho dân, dù nhỏ cũng phải hết sức tránh, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc”.

Đồng thời, xin hứa với Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của Đảng bộ tỉnh, nỗ lực hết mình để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã thông qua.

Trước mắt, hoàn chỉnh và ban hành Chương trình hành động mà Đại hội đã thảo luận, cho ý kiến; xây dựng các Chương trình, Đề án để thực hiện Nghị quyết nhất là cho 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đại hội đã nhất trí thông qua các báo cáo, văn kiện, chương trình được trình bày tại đại hội; thông qua Nghị quyết đại hội với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược phát triển trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đề nghị, ngay sau đại hội, yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, các tổ chức Đảng tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết của đại hội; có kế hoạch, chương trình hành động cụ thể sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống; “biến” Nghị quyết thành hành động cách mạng với quyết tâm mới, khí thế mới của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh.

“Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trí tuệ, chung sức, đồng lòng, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, với quyết tâm xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững”, ông Hải nhấn mạnh.

Gia Minh