Bế mạc Quốc hội: Đặt trọn niềm tin vào bộ máy lãnh đạo mới

12/04/2016 09:59

Bế mạc Quốc hội: Dành niềm tin, sự ủng hộ đối với các lãnh đạo mới được bầu, phê chuẩn...

bế mạc quốc hội: Đặt trọn niềm tin vào bộ máy lãnh đạo mới

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Quốc hội đặt niềm tin và sự ủng hộ vào những nhân sự lãnh đạo vừa được bầu, phê chuẩn

Sáng nay (12/4), sau khi biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011-2016, Quốc hội đã chính thức bế mạc, khép lại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khoá XIII.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội đã dành thời gian xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015. Chủ tịch Quốc hội và toàn thể Quốc hội nhận định, 5 năm qua, các cấp, các ngành và toàn dân đã vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, lạm phát được kiểm soát. Việc thực hiện ba đột phá chiến lược và cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng bước đầu thu được kết quả tích cực.

Một nội dung trọng tâm của kỳ họp được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh là công tác tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao, Tổng kiểm toán nhà nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội, từ thực tiễn hoạt động 5 năm qua, Quốc hội đã phân tích, làm rõ mặt được, chưa được trong hoạt động của Nhà nước ta; xác định nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu. Trong bối cảnh tình hình trong nước, ngoài nước có nhiều biến động, thời cơ, thuận lợi đan xen với khó khăn, thách thức, bộ máy nhà nước đã kế thừa, phát huy thành quả của các khóa trước, tiếp tục đổi mới cả về tổ chức, phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

bế mạc quốc hội: Đặt trọn niềm tin vào bộ máy lãnh đạo mới

Các ĐBQH bỏ phiếu bầu ra lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII

Nhấn mạnh tại kỳ họp này, Quốc hội đã quyết định miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số nhân sự cấp cao của Nhà nước; bảo đảm dân chủ, đúng chủ trương, định hướng của Đảng và quy định của pháp luật, bên cạnh đó, lần đầu tiên Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND tối cao đã tuyên thệ trước Quốc kỳ, Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh: “Quốc hội chúng ta dành niềm tin, sự ủng hộ đối với các vị mới được bầu, phê chuẩn, đồng thời yêu cầu các vị tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó”.

Quốc hội cũng trân trọng ghi nhận những cống hiến, đóng góp tâm huyết, đầy trách nhiệm của các vị lãnh đạo tiền nhiệm đối với công cuộc phát triển đất nước và hoạt động của Quốc hội, hi vọng các vị tiếp tục dành thời gian, kinh nghiệm, trí tuệ tham gia đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước giai đoạn tiếp theo.

Hoài Thu