Bệnh viện Đa khoa Cà Mau chưa có nguồn thanh toán hơn 100 tỷ đồng

29/06/2019 14:45

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo về tình hình thực hiện thu chi các nguồn kinh phí đến cuối quý 1/2019.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

Ngày 29/6, nguồn tin Báo Giao thông cho biết, Bệnh viện đa tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo về tình hình thực hiện thu chi các nguồn kinh phí đến cuối quý 1/2019.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, nguồn khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế (BHYT) chưa được chấp nhận thanh toán hơn 154 t đồng; chứng từ thuốc xuất kho thuốc, vật tư y tế;...chưa có nguồn thanh toán hơn 100 t đồng.

Mỗi năm, đơn vị này trích nguồn cải cách tiền lương từ nguồn khám chữa bệnh và thu dịch vụ khoảng 20 t đồng. Kinh phí này dùng để chi chênh lệch tăng mức lương cơ sở, chi hỗ trợ tinh giản biên chế.

Trong năm 2019, Bệnh viện đa tỉnh Cà Mau dự kiến chi chênh lệch mức lương cơ sở cho cán bộ viên chức, người lao động khoảng 2 tỷ.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cũng xin được sử dụng nguồn cải cách tiền lương để cải tạo, sửa chữa một số hạng mục cơ sở hạ tầng; mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ chuyên môn với dự toán hơn 19 t đồng.

Trước đó, Sở Y tế tỉnh Cà Mau có văn bản đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau báo cáo về việc sử dụng nguồn cải cách tiền lương thực hiện mua sắm, sửa chữa của bệnh viện.

G.M