Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang chính thức hoạt động

28/04/2016 14:49

Vinmec Nha Trang là bệnh viện thứ tư trong Hệ thống Y tế Vinmec chính thức đi vào hoạt động trên toàn quốc.

Hải Minh